หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาสรรหาผู้ลงทุนให้บริการทางไฟฟ้าโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 14 กันยายน 2566

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาสรรหาผู้ลงทุนให้บริการทางไฟฟ้าโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 14 กันยายน 2566

ผู้สนใจสามารถส่งความคิดเห็นได้ทาง e-mail : rattana_u@thaitobacco.or.th

..เพิ่มเติม..