หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. อาราธนานิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระพุทธวิสุทธิมงคล

ยสท. อาราธนานิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระพุทธวิสุทธิมงคล

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวีระเดช  กิไพโรจน์ ผู้ตรวจการ และคณะ เข้ากราบอาราธนานิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระพุทธวิสุทธิมงคล พระพุทธรูปประจำการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้จัดสร้างพระพุทธรูปพระพุทธวิสุทธิมงคลและเหรียญที่ระลึก ในวาระการก่อตั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย ครบรอบ 84 ปี ในการนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ให้ความเมตตาดูฤกษ์มงคลสำหรับประกอบพิธีเททองหล่อพระตามหลักโหราศาสตร์ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 12.09 – 14.30 น. และยังได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานพิธีเททองหล่อพระพุทธวิสุทธิมงคล ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..