หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน ๒ ชุด ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน ๒ ชุด ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2023/09/12.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา <a>จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน ๒ ชุด ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด

..เพิ่มเติม..