หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาคุณธรรมฯ แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฯ ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาคุณธรรมฯ แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฯ ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..