หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์สมเด็จพระสังฆราช ทรงจารอักขระบนแผ่นทอง แผ่นเงินและแผ่นทองแดง สำหรับใช้ในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธวิสุทธิมงคล”

สมเด็จพระสังฆราช ทรงจารอักขระบนแผ่นทอง แผ่นเงินและแผ่นทองแดง สำหรับใช้ในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธวิสุทธิมงคล”

ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจารอักขระมงคลตามแบบโบราณบนแผ่นทอง แผ่นเงินและแผ่นทองแดง สำหรับใช้ในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธวิสุทธิมงคล” ประดิษฐาน ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นที่สักการะแก่ผู้บริหาร พนักงาน ยสท. และสาธุชนสืบไป

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..