หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Edarbi 40mg., Glyxambi, Pradaxa 110mg.  (ภ1092/66)...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Edarbi 40mg., Glyxambi, Pradaxa 110mg.  (ภ1092/66)  จำนวน 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..