หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงานพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงานพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 66089685970
ประกาศราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..