หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโกดังเก็บใบยาหมายเลข5 ด้านทิศตะวันตก บริเวณแผ่งโปร่งแสง 6 จุด และโกดังเก็บใบยาหมายเลข7 ด้านทิศตะวันออก บริเวณแผ่นโปร่งแสง 1 จุด ชำรุด จำนวน...

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโกดังเก็บใบยาหมายเลข5 ด้านทิศตะวันตก บริเวณแผ่งโปร่งแสง 6 จุด และโกดังเก็บใบยาหมายเลข7 ด้านทิศตะวันออก บริเวณแผ่นโปร่งแสง 1 จุด ชำรุด จำนวน 1 งาน โรงงานทำความสะอดาใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..