หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตรวจสอบและทดสอบสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตรวจสอบและทดสอบสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..