หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารที่พักพนักงานการยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/34/66 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารที่พักพนักงานการยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/34/66 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566

..เพิ่มเติม..