หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารพัสดุคงคลัง Warehouse Management System (WMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารพัสดุคงคลัง Warehouse Management System (WMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

..เพิ่มเติม..