หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..