หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. x 330 ม. จำนวน 6,400 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. x 330 ม. จำนวน 6,400 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

รร.2 หจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เทปแอนด์เลเบิล
รร.3 หจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เทปแอนด์เลเบิล

..เพิ่มเติม..