หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Fosrenol 500mg., Madiplot 20mg., Regpara 25mg....

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Fosrenol 500mg., Madiplot 20mg., Regpara 25mg. (ภ1044/66) ครั้งที่ 1 จำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..