หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๒๗,๘๗๕ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๒๗,๘๗๕ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..