หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. และยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/31/66)

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. และยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/31/66)

..เพิ่มเติม..