หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและต่ออายุลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Foxit จำนวน 20 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อและต่ออายุลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Foxit จำนวน 20 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..