หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขนย้ายกล่องใบยา และวัตถุดิบอื่นๆ ที่คลังพัสดุ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขนย้ายกล่องใบยา และวัตถุดิบอื่นๆ ที่คลังพัสดุ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..