หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer จำนวน 2 ห้อง Ozone 1 เครื่อง และระบบที่เกี่ยวข้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer จำนวน 2 ห้อง Ozone 1 เครื่อง และระบบที่เกี่ยวข้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก  

..เพิ่มเติม..