หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 สำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 สำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 สำนักงานยาสูบเชียงใหม่

..เพิ่มเติม..