หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา (แบบรร.1, 2 และ 3) ซื้อตู้ชีวนิรภัยชนิด BSC Class II Type A2...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา (แบบรร.1, 2 และ 3) ซื้อตู้ชีวนิรภัยชนิด BSC Class II Type A2 ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1,200 มม. สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..