หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 รายการประกาศเผยแพร่แผนการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 รายการประกาศเผยแพร่แผนการ

..เพิ่มเติม..