หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร ยสท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ” 12 สิงหา ฮาร์ฟมาราธอน กรุงเทพฯ 2023″

ผู้บริหาร ยสท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ” 12 สิงหา ฮาร์ฟมาราธอน กรุงเทพฯ 2023″

นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต นายแพทย์สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายณัฐพงษ์ สำราญใจ ผู้ชำนาญการใบยา และนายอานนท์ โห้วงษ์ หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 “12 สิงหา ฮาร์ฟมาราธอน กรุงเทพฯ 2023” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..