หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัยแบบ ก ,ข, อาคารที่ทำการฯ ของสำนักงานฯ และอาคารพักอาศัยแบบ ก, บ้านพักพนักงาน ของสถานีใบยาหนองยาว จำนวน 18 รายการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัยแบบ ก ,ข, อาคารที่ทำการฯ ของสำนักงานฯ และอาคารพักอาศัยแบบ ก, บ้านพักพนักงาน ของสถานีใบยาหนองยาว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมมือหมุนบานเกล็ด, มุ้งลวดประตู-หน้าต่าง, บานพับประตู, กระจกบานเกล็ด และกลอนประตูสวิง ของอาคารพักอาศัยแบบ ก ,ข, อาคารที่ทำการฯ สำนักงานฯ และอาคารพักอาศัยแบบ ก, บ้านพักพนักงาน สถานีใบยาหนองยาว จำนวน 18 รายการ เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..