หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศฯ ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Vue PACS) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/49/66...

ประกาศฯ ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Vue PACS) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/49/66 ลว.29 ส.ค.66

อกสารประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Vue PACS) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/49/66 ลว.29 ส.ค.66
QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 66079477957
ร่างเอกสารประกวดรา(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Vue PACS) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 18 ส.ค. 66คา (e-Bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 18 ส.ค. 66
ประกาศราคากลาง

..เพิ่มเติม..