หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาทำความสะอาด ท่อลมเย็น-ลมกลับ จำนวน 2 ชุด  (ของห้อง Air Washer) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาทำความสะอาด ท่อลมเย็น-ลมกลับ จำนวน 2 ชุด  (ของห้อง Air Washer) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน

..เพิ่มเติม..