หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin Novomix 30 3mL., Insulin Ryzodeg 100U/mL., Ozempic...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin Novomix 30 3mL., Insulin Ryzodeg 100U/mL., Ozempic 1mg. (ภ1012/66) ครั้งที่ 1 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..