หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมา Test load ลิฟต์ ที่คลังพัสดุ อาคาร B04,B06 และ B07 จำนวน 8...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมา Test load ลิฟต์ ที่คลังพัสดุ อาคาร B04,B06 และ B07 จำนวน 8 เครื่อง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..