หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องตัดซอยเศษกระดาษของชุดท่อลำเลียงกระดาษ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องตัดซอยเศษกระดาษของชุดท่อลำเลียงกระดาษ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..เพิ่มเติม..