หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรอง, บ้านพักพนักงานและอาคารที่ทำการสำนักงาน สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรอง, บ้านพักพนักงานและอาคารที่ทำการสำนักงาน สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..