หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

สำนักงานยาสูบเชียงราย   ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ตามที่สำนักงานยาสูบชียงราย  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในเดือนกรกฎาคม 2566 นั้น

มีผู้ชนะการเสนอราคา  ดังนี้

..เพิ่มเติม..