หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ยาว  8,300 ม. จำนวน 600...

ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ยาว  8,300 ม. จำนวน 600 ม้วน

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..