หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ขนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 6 เครื่อง ประจำอาคารบ้านพักพนักงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ขนะการเสนอราคางาน

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 6 เครื่อง ประจำอาคารบ้านพักพนักงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ขนะการเสนอราคางาน

..เพิ่มเติม..