หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสฯ (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อ BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ขนาดหน้ากว้าง 330 มม....

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสฯ (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อ BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ขนาดหน้ากว้าง 330 มม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 5,400 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..