หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร. 1 แบบ รร.2 และแบบรร.3) งานซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดดูดสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร. 1 แบบ รร.2 และแบบรร.3) งานซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดดูดสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..