หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!!!...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมาซ่อมแซมรั้วพร้อมทาสี บริเวณบ้านพักรับรอง จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!!!…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมาซ่อมแซมรั้วพร้อมทาสี บริเวณบ้านพักรับรอง จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..