หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Jardiance 10mg.Tablet., Trajenta 5mg.Tablet (ภ0998/66) ครั้งที่...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Jardiance 10mg.Tablet., Trajenta 5mg.Tablet (ภ0998/66) ครั้งที่ 1 จำนวน  2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..