หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร B๐๔, B๐๖, และ B๐๗ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร B๐๔, B๐๖, และ B๐๗ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน

..เพิ่มเติม..