หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (รร.1,2,3 และ 4) ซ่อมเปลี่ยน Main steam valve header Boiler No.1

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (รร.1,2,3 และ 4) ซ่อมเปลี่ยน Main steam valve header Boiler No.1

..เพิ่มเติม..