หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน COOLING UNIT เครื่องมวนก้นกรอง จำนวน ๑๐ ชุด และเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS ๙๐E จำนวน ๖...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน COOLING UNIT เครื่องมวนก้นกรอง จำนวน ๑๐ ชุด และเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS ๙๐E จำนวน ๖ ชุด ที่อาคาร B-๐๒ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..