หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingฝจพ.b.๐๒/๔๐/๖๖ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่โครงการ 66079109466

ฝจพ.b.๐๒/๔๐/๖๖ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่โครงการ 66079109466

..เพิ่มเติม..