หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 39,600 ม้วน...

ราคากลาง กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 39,600 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..