หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี

นายปทุม วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย  ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร
News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..