หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารมแก๊สกำจัดมอดยาสูบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารมแก๊สกำจัดมอดยาสูบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารมแก๊สกำจัดมอดยาสูบในอาคาร B06 และ B07 ยสท.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..