หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่าง-ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ Network Switch จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่...

ร่าง-ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ Network Switch จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เลขที่โครงการ 66069317019

..เพิ่มเติม..