หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานประจำหน่วยพัสดุ กองการสถานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/29/66 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานประจำหน่วยพัสดุ กองการสถานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/29/66 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

..เพิ่มเติม..