หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งชุด Drive จำนวน 1 ชุด ของลิฟต์คลังพัสดุอาคาร B07 ด้านหน้าฝั่งอาคาร B-02 ชั้น 1 การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งชุด Drive จำนวน 1 ชุด ของลิฟต์คลังพัสดุอาคาร B07 ด้านหน้าฝั่งอาคาร B-02 ชั้น 1 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..