หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี

ยสท.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..