หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingลาน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 1,031 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 25 เมตร ประจำปี 2567...

ลาน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 1,031 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 25 เมตร ประจำปี 2567 งบประมาณโครงการ 1,057,588 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

..เพิ่มเติม..