หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา LOCOA 40mg.  จำนวน  1 รายการ (ภ0960/66) ครั้งที่ 2...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา LOCOA 40mg.  จำนวน  1 รายการ (ภ0960/66) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..